продукт_банер

Тъй като „Един пояс, един път“ навлиза в нова ера, какви са новите възможности за логистичната и товарната индустрия?

нови възможности за логистичната и товарната индустрия
Изминаха десет години, откакто инициативата „Един пояс, един път“ беше представена за първи път през 2013 г. През последните 10 години Китай, като инициатор и важен участник, постигна взаимноизгодно висококачествено развитие със страните, участващи в съвместното строителство, а индустрията за камиони, като част от този план, също постигна по-бързо развитие по пътя към глобално развитие.

Инициативата „Един пояс, един път“, а именно Икономическият пояс на Пътя на коприната и Морският път на коприната от 21-ви век.Маршрутът обхваща повече от 100 държави и международни организации в Азия, Африка, Европа и Латинска Америка и има дълбоко въздействие върху глобалната търговия, инвестициите и културния обмен.

10 години са само прелюдията, а сега е нова отправна точка и какъв вид прозорец на възможност ще се отвори за камионите на китайската марка да отидат в чужбина по „Един пояс, един път“ е фокусът на нашето общо внимание.

Съсредоточете се върху следните зони по маршрута
Камионите са основни инструменти за икономическо изграждане и развитие и играят ключова роля в процеса на насърчаване на инициативата „Един пояс, един път“.Докато повечето от страните, изградени съвместно от инициативата „Един пояс, един път“, принадлежат към развиващите се страни, нивото на развитие на автомобилната индустрия е сравнително ниско и камионите на китайската марка имат големи предимства по отношение на производствен капацитет, производителност и ефективност на разходите.През последните години той постигна отлични резултати в задграничния износ.

Според съответните данни на Главната митническа администрация преди 2019 г. износът на тежкотоварни камиони е бил стабилен на около 80 000-90 000 превозни средства, а през 2020 г. въздействието на епидемията е намаляло значително.През 2021 г. износът на тежкотоварни камиони нарасна до 140 000 превозни средства, което е увеличение от 79,6% на годишна база, а през 2022 г. обемът на продажбите продължи да нараства до 190 000 превозни средства, което е увеличение от 35,4% на годишна база.Кумулативните експортни продажби на тежкотоварни камиони достигнаха 157 000 единици, което е увеличение от 111,8% на годишна база, което се очаква да достигне ново ниво.

От гледна точка на пазарния сегмент през 2022 г. обемът на продажбите на азиатския пазар за износ на тежкотоварни камиони достигна максимума от 66 500 единици, от които Виетнам, Филипините, Индонезия, Узбекистан, Монголия и други големи износители за Китай.

Африканският пазар се класира на второ място с износ на повече от 50 000 автомобила, от които Нигерия, Танзания, Замбия, Конго, Южна Африка и други големи пазари.

Въпреки че европейският пазар е сравнително малък в сравнение с азиатските и африканските пазари, той показва тенденция на бърз растеж.В допълнение към Русия, засегната от специални фактори, броят на тежкотоварните камиони, внесени от Китай от други европейски страни, с изключение на Русия, също нарасна от около 1000 единици през 2022 г. до 14 200 единици миналата година, увеличение от близо 11,8 пъти, от които Германия, Белгия , Холандия и други големи пазари.Това се дължи главно на насърчаването на инициативата „Един пояс, един път“, която засили икономическото и търговско сътрудничество между Китай и европейските страни.

Освен това през 2022 г. Китай е изнесъл 12 979 тежкотоварни камиона за Южна Америка, което представлява 61,3% от общия износ за Америка, а пазарът показа стабилен растеж.

Взети заедно, ключовите данни за износа на тежкотоварни камиони от Китай отразяват следните тенденции: Инициативата „Един пояс, един път“ предоставя повече възможности за износа на тежкотоварни камиони от Китай, особено водени от търсенето от страни по маршрута, износът на тежкотоварни камиони от Китай постигна бърз растеж ;В същото време бързият растеж на европейския пазар също предоставя нови възможности за китайските тежкотоварни камиони за разширяване на международния пазар.

В бъдеще, със задълбоченото популяризиране на инициативата „Един пояс, един път“ и непрекъснатото подобряване на марките тежкотоварни камиони в Китай, се очаква износът на тежкотоварни камиони от Китай да продължи да поддържа тенденция на растеж.

Според 10-годишния процес на износ на камиони с китайска марка и процеса на развитие и бъдещите възможности на инициативата „Един пояс, един път“, следният анализ на режима на работа на китайските камиони, пътуващи в чужбина:
1. Режим на износ на превозни средства: Със задълбоченото развитие на „Един пояс, един път“ износът на превозни средства все още ще бъде един от основните начини за износ на камиони от Китай.Въпреки това, като се има предвид разнообразието и сложността на задграничните пазари, китайските предприятия за камиони трябва непрекъснато да подобряват качеството и адаптивността на продуктите и да подобряват възможностите за следпродажбено обслужване, за да отговорят на нуждите на различни страни и региони.

2. Изграждане на заводи в чужбина и изграждане на маркетингова система: Със задълбочаването на сътрудничеството между страните и регионите по протежение на „Един пояс, един път“, китайските предприятия за камиони могат да реализират локализирана операция чрез инвестиране в местни заводи и създаване на маркетингови системи.По този начин можем да се адаптираме по-добре към местната пазарна среда, да подобрим пазарната конкурентоспособност и също така да се радваме на предимствата и подкрепата на местните политики.

3. Следвайте износа на големи национални проекти: При популяризирането на „Един пояс, един път“ голям брой големи проекти за инфраструктурно строителство ще бъдат разтоварени в чужбина.Китайските компании за камиони могат да си сътрудничат с тези строителни компании, за да следват проекта до морето и да предоставят логистични транспортни услуги.Това може да постигне непряк износ на камиони, но и да осигури стабилно развитие на предприятията.

4. Отидете в чужбина чрез търговски канали: Със задълбочаването на търговското сътрудничество между страните и регионите по „Един пояс, един път“ китайските предприятия за камиони могат да предоставят трансгранични логистични услуги чрез сътрудничество с местни логистични предприятия и предприятия за електронна търговия.В същото време може също така да разшири осведомеността за марката и влиянието чрез участие в международни изложения и други начини за създаване на повече възможности за излизане в чужбина.

Като цяло режимът на работа на китайските камиони, пътуващи в чужбина, ще бъде по-разнообразен и локализиран и предприятията трябва да изберат подходящия режим на износ според действителната си ситуация и стратегия за развитие.В същото време, при насърчаването на „Един пояс, един път“, китайските предприятия за камиони ще въведат повече възможности за развитие и предизвикателства и трябва непрекъснато да подобряват своята конкурентоспособност и ниво на интернационализация.

През септември тази година лидерите на основните марки камиони на China Automobile Group предприеха проучвателно пътуване до страните от Близкия изток, с цел задълбочаване на сътрудничеството, насърчаване на подписването на стратегически проекти и укрепване на обмена на услуги за локализирано строителство на фабрики.Този ход напълно демонстрира, че групата за камиони, ръководена от Shaanxi Automobile, придава голямо значение и има силно желание да разработи нови възможности на пазара на „Един пояс, един път“.

Под формата на посещения на място те имат задълбочено разбиране за нуждите и тенденциите на пазара в Близкия изток, което напълно показва, че лидерите на групата осъзнават, че пазарът в Близкия изток има голям потенциал и широки перспективи за развитие в рамките на „ Инициатива „Един пояс, един път“.Поради това те активно планират, чрез локализиране на фабрики и други начини за по-нататъшно подобряване на влиянието на марката и конкурентоспособността, за китайската индустрия за камиони на пазара в Близкия изток, за да инжектира нова жизненост.

„Един пояс, един път“ навлезе в нова ера, която трябва да донесе по-добри възможности за развитие на износа на камиони, но трябва също ясно да осъзнаем, че настоящата международна ситуация е сложна и променлива и все още има голямо място за подобряване на Китайска марка и обслужване на камиони.

Вярваме, че за да използваме по-добре този нов прозорец за разработка, трябва да обърнем внимание на следните аспекти.
1. Обърнете внимание на промените в международната ситуация: Настоящата международна ситуация е пълна с несигурност и променливи, като войната между Русия и Украйна и ескалацията на конфликтите в страните от Близкия изток.Тези политически промени могат да окажат неблагоприятно въздействие върху износа на тежкотоварни камиони, така че китайските предприятия за тежкотоварни камиони трябва да обърнат голямо внимание на промените в международната ситуация и да коригират стратегиите за износ своевременно, за да намалят потенциалните рискове.

2. Едновременно подобряване на обслужването и продажбите: За да се избегнат катастрофалните уроци от износа на мотоциклети от Виетнам, китайските предприятия за тежкотоварни камиони трябва да увеличат продажбите, като същевременно се фокусират върху подобряването на качеството на услугата.Това включва засилване на последващото обслужване след продажбата, осигуряване на навременна и професионална техническа поддръжка и поддръжка, както и изграждане на близки отношения с местни дилъри и агенти за подобряване на репутацията на марката и удовлетвореността на клиентите.

3. Активно обновявайте и подобрявайте характеристиките на превозните средства на чуждестранните пазари: За да отговорят по-добре на пазарното търсене на различни страни и региони, китайските предприятия за тежкотоварни камиони трябва активно да обновяват и подобряват характеристиките на превозните средства на чуждестранните пазари.Shaanxi Automobile X5000, например, напълно отчита специфичните транспортни нужди на региона Урумчи.Предприятията трябва да разберат напълно характеристиките и нуждите на целевия пазар, целеви изследвания и разработки и подобряване на продуктите, за да отговорят на действителните нужди на местния пазар.

4. Използвайте добре автомобилния транспорт ТИР и удобството на трансграничната търговия: С насърчаването на „Един пояс, един път“, автомобилният транспорт ТИР и трансграничната търговия станаха по-удобни.Китайските предприятия за тежкотоварни камиони трябва да се възползват напълно от тези благоприятни условия, за да засилят търговията със съседните страни.В същото време е необходимо също така да се обърне голямо внимание на промените в международните търговски политики, за да се коригират навреме експортните стратегии и да се използват повече бизнес възможности.

Нина казва:
В рамките на насърчаването на „Един пояс, един път“ в новата ера развиващите се страни по маршрутите активно осъществяват сътрудничество в изграждането на инфраструктура, икономическия и търговския обмен и други области.Това не само предоставя повече бизнес възможности за износа на тежкотоварни камиони от Китай, но също така създава условия за взаимна изгода и печеливши резултати за всички страни.В този процес китайските предприятия за тежки камиони трябва да поддържат темпото на The Times, активно да разширяват задграничните пазари и да подобряват влиянието на марката.В същото време е необходимо също така да се съсредоточим върху иновациите и подобренията, за да се адаптираме към пазарните нужди на различни страни и региони.

По пътя към чужбина китайските предприятия за тежкотоварни камиони трябва да обърнат внимание на интеграцията и развитието на местния пазар.Необходимо е активно да се разшири сътрудничеството с местните предприятия, да се засили техническият обмен и обучението на персонала и да се постигнат взаимни ползи и печеливши резултати.В същото време е необходимо също така да се обърне внимание на изпълнението на корпоративната социална отговорност, да се участва активно в местните инициативи за обществено благосъстояние и да се връща на местното общество.

В контекста на „Един пояс, един път“ износът на тежкотоварни камиони от Китай е изправен пред безпрецедентни възможности и предизвикателства.Само като сме в крак с The Times, като се фокусираме върху иновациите и подобренията и укрепваме интеграцията и развитието с местния пазар, можем да постигнем устойчиво развитие и да постигнем по-голям успех на глобалния пазар.Нека очакваме по-добро утре за износа на тежкотоварни камиони от Китай!


Време на публикуване: 12 октомври 2023 г